Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Babol Noshirvani University of Technology

Shariati Avenue, Babol, Mazandaran, 4714871167, Iran
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#351

ARWU Ranking

#701

Average Fees (USD)

10,660

Total Students

5,353

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $8,160

  • HỌC PHÍ
  • $2,500

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $10,660

Tin xem nhiều