Đại học Xây Dựng Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh và mã ngành tuyển sinh trong kỳ thi đại học cao đẳng năm 2015.

Đại học Xây dựng | trường đại học Xây Dựng

55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

ĐT: (04) 38694711 - 38696654. - Website: www.nuce.edu.vn - KÝ HIỆU TRƯỜNG: XDA

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh 2015 của trường Đại học Xây dựng

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

 

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

XDA

3.300

Số 55, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (04) 38694711, (04)38696654; Website: www.nuce.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:


3.300

Kiến trúc

 

D580102

Toán, Lý, Vẽ

(Môn chính: Toán và Vẽ)

400

Quy hoạch vùng và đô thị

 

D580105

Toán, Lý, Vẽ

(Môn chính: Toán)

100

Kỹ thuật Công trình xây dựng (*)

 

D580201

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

 

D580205

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Cấp thoát nước

 

D110104

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

 

D510406

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật Công trình biển

 

D580203

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng

 

D510105

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật cơ khí (*)

 

D520103

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ (chuyên ngành

Kỹ thuật trắc địa xây dựng – Địa chính)

 

D520503

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Kinh tế xây dựng

 

D580301

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Quản lý xây dựng (*)

 

D580302

Toán, Lý, Hóa

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật Công trình xây dựng (*)

 

D580201

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

 

 

 

 

 

 

 

 

800

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

 

D580205

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật Công trình biển

 

D580203

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật cơ khí (*)

 

D520103

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ (chuyên ngành

Kỹ thuật trắc địa xây dựng – Địa chính)

 

D520503

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Kinh tế xây dựng

 

D580301

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

Quản lý xây dựng (*)

 

D580302

Toán, Lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán)

 

Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Xây dựng

-Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị tuyển sinh theo nhóm tổ hợp các môn: Toán, Lý, V.Thí sinh dự thi môn Vẽ ở Trường Đại học Xây dựng tại Hà Nội.

- Các ngành còn lại tuyển sinh chung theo nhóm tổ hợp các môn: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh. Phân ngành học ngay năm thứ nhất dựa trên chỉ tiêu của từng ngành (chuyên ngành), nguyện vọng và kết quả thi THPT Quốc Gia của thí sinh. Thí sinh không trúng tuyển vào ngành (chuyên ngành) đã đăng ký nhưng đạt điểm chuẩn của 1 trong 2 nhóm tổ hợp vào trường sẽ được đăng ký nguyện vọng vào các ngành (chuyên ngành) còn chỉ tiêu.

(*) Chi tiết các chuyên ngành:

- Kỹ thuật công trình xây dựng (D580201):

+ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

+ Hệ thống kỹ thuật trong công trình

+ Xây dựng Cảng - Đường thủy

+ Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện

+ Tin học xây dựng

- Kỹ thuật cơ khí (D520103):

+ Máy xây dựng

+ Cơ giới hóa xây dựng

- Quản lý xây dựng (D580302):

+ Kinh tế và Quản lý đô thị

+ Kinh tế và Quản lý Bất động sản

- Thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp được dùng kết quả này thay thế môn Tiếng Anh trong tuyển sinh và được ưu tiên khi xét tuyển vào các chương trình đào tạo Pháp ngữ của nhà trường.