Chinese University of Hong Kong

Shatin, New Territories, Hong Kong
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#55

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

35,500

Total Students

0

TỔNG QUAN

Được thành lập vào năm 1963, Chinese University of Hong Kong (CUHK) là một trường đại học nghiên cứu toàn diện với tầm nhìn toàn cầu và sứ mệnh kết hợp truyền thống với hiện đại, và kết hợp Trung Quốc và phương Tây.

CUHK là trường đại học duy nhất ở Hồng Kông cung cấp hệ thống đại học. Tại CUHK, một loạt các chương trình học thuật dẫn đến bằng cử nhân được tổ chức tại tám Khoa , bao gồm Nghệ thuật , Quản trị Kinh doanh , Giáo dục , Kỹ thuật , Luật , Y học , Khoa học và Khoa học Xã hội. Với vị trí địa lý, truyền thống và quan hệ của mình, CUHK có những ưu điểm đặc biệt trong nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế Trung Quốc… Các chuyên ngành khác nhau về kỹ thuật (điện tử, thông tin, tự động hóa, vv).

Trường Kinh doanh, Trường Luật và Trường Y khoa là những cơ sở đào tạo có uy tín cho các chuyên gia trong các lĩnh vực tương ứng cũng như các trung tâm nghiên cứu chuyên đề. CUHK thúc đẩy sự nghiên cứu liên ngành xuất sắc trên quy mô địa phương, quốc gia và quốc tế.

Chinese University of Hong Kong có bốn lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên, đó là nghiên cứu Trung Quốc, Biomedicine Translational, Công nghệ thông tin và Tự động hóa - môi trường - phát triển bền vững.

TỔNG QUAN

Được thành lập vào năm 1963, Chinese University of Hong Kong (CUHK) là một trường đại học nghiên cứu toàn diện với tầm nhìn toàn cầu và sứ mệnh kết hợp truyền thống với hiện đại, và kết hợp Trung Quốc và phương Tây.

CUHK là trường đại học duy nhất ở Hồng Kông cung cấp hệ thống đại học. Tại CUHK, một loạt các chương trình học thuật dẫn đến bằng cử nhân được tổ chức tại tám Khoa , bao gồm Nghệ thuật , Quản trị Kinh doanh , Giáo dục , Kỹ thuật , Luật , Y học , Khoa học và Khoa học Xã hội. Với vị trí địa lý, truyền thống và quan hệ của mình, CUHK có những ưu điểm đặc biệt trong nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế Trung Quốc… Các chuyên ngành khác nhau về kỹ thuật (điện tử, thông tin, tự động hóa, vv).

Trường Kinh doanh, Trường Luật và Trường Y khoa là những cơ sở đào tạo có uy tín cho các...

Tin xem nhiều