Học bổng Chất lượng cao của Pháp dành cho ứng viên Việt Nam: Chương trình học bổng Chất lượng cao của Pháp dành cho các ứng viên Việt Nam có nguyện vọng theo học tại các trường đại học lớn ở Pháp.

Chương trình học bổng chất lượng cao của Pháp dành cho ứng viên VN

Học bổng Chất lượng cao cho các ứng viên học trình độ Master 2 hay tiến sĩ.

Trong khuôn khổ hỗ trợ chính sách đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật, kinh tế và hành chính của Việt Nam, đại sứ quán Pháp tiếp tục chương trình học bổng Chất lượng cao cho các ứng viên học trình độ Master 2 hay tiến sĩ. Các chuyên ngành đủ điều kiện cho chương trình học bổng này gồm: khoa học cơ bản, đào tạo kỹ sư, kinh tế và quản lý và luật.

Lịch của chương trình học bổng như sau:

  • Hạn cuối cùng nhận hồ sơ vào ngày 9/1/2015
  • Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ được lựa chọn trong tháng 3/2015
  • Thông báo kết quả: cuối tháng 4/2015

Quy định của chương trình học bổng chất lượng cao và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ: www.ambafrance-vn.org.

Hiện nay, có khoảnggần 100 sinh viên Việt Nam theo học tại Pháp theo chương trình học bổng này.

Chiều 31/10, Đại sứ quán Pháp thông báo chương trình học bổng chất lượng cao dành cho các ứng viên Việt Nam có nguyện vọng theo học tại các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ Master 2 hay tiến sĩ. Các chuyên ngành đủ điều kiện cho chương trình học bổng này gồm:

  • Khoa học cơ bản
  • Đào tạo kỹ sư
  • Kinh tế và quản lý
  • Luật.

Quy định của chương trình học bổng chất lượng cao và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ : www.ambafrance-vn.org. Hiện nay, có khoàng gần 100 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Pháp được nhận chương trình học bổng này.

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng học bổng - Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hóa

Đại sứ quán Pháp - 57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội Email: au-co.vu@diplomatie.gouv.fr

Theo tác giả Bình Minh, link bài gốc: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/du-hoc/hoc-bong-chat-luong-cao-cua-phap-danh-cho-ung-vien-viet-nam-3101425.html