City University of Hong Kong

Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#110

ARWU Ranking

#201

Average Fees (USD)

25,810

Total Students

0

TỔNG QUAN

Từ khi thành lập vào năm 1984, Đại học Thành phố Hồng Kông (CityU) đã cung cấp nền giáo dục chất lượng cao cho cộng đồng Hồng Kông và đáp ứng nhu cầu của xã hội dựa trên tri thức của trường.

City University of Hong Kong đã đạt được sự tăng trưởng phi thường từ một tổ chức nhỏ, nằm trong các cơ sở tạm thời, đến một trường đại học lớn với danh tiếng quốc tế về giảng dạy và học bổng, tuyển sinh cho các chương trình ở các cấp độ khác nhau, thông qua nghiên cứu sau tiến sĩ. CityU cung cấp giáo dục chuyên nghiệp để chuẩn bị cho sinh viên những thách thức và cơ hội thú vị mở ra ở Hồng Kông, khu vực Châu Á Thái Bình Dương và trên toàn thế giới về thú y, kinh doanh, khoa học và kỹ thuật, nghệ thuật tự do và khoa học xã hội, năng lượng và môi trường phương tiện truyền thông và pháp luật.

Với các giáo viên đẳng cấp thế giới của trường, các chương trình giáo dục phát triển tốt và nhiều kinh nghiệm học tập khác nhau, trường chuẩn bị cho sinh viên của mình trở thành những chuyên gia trẻ đầy đủ với sự tự tin và năng lực.

Trường ủng hộ một triết lý giáo dục học tập tập trung vào học sinh, nhấn mạnh việc đạt được kết quả học tập như là thước đo thực sự về thành công của học sinh. CityU kết nối giáo dục chuyên nghiệp với nghiên cứu ứng dụng. Doanh nghiệp nghiên cứu của trường phục vụ nhiều mục tiêu, bao gồm nuôi dưỡng các khu vực mới đầy hứa hẹn; ứng dụng kết quả nghiên cứu để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; và thông báo việc giảng dạy bằng học bổng được thực hiện tại các lĩnh vực chuyên môn, liên ngành và chuyên môn.

TỔNG QUAN

Từ khi thành lập vào năm 1984, Đại học Thành phố Hồng Kông (CityU) đã cung cấp nền giáo dục chất lượng cao cho cộng đồng Hồng Kông và đáp ứng nhu cầu của xã hội dựa trên tri thức của trường.

City University of Hong Kong đã đạt được sự tăng trưởng phi thường từ một tổ chức nhỏ, nằm trong các cơ sở tạm thời, đến một trường đại học lớn với danh tiếng quốc tế về giảng dạy và học bổng, tuyển sinh cho các chương trình ở các cấp độ khác nhau, thông qua nghiên cứu sau tiến sĩ. CityU cung cấp giáo dục chuyên nghiệp để chuẩn bị cho sinh viên những thách thức và cơ hội thú vị mở ra ở Hồng Kông, khu vực Châu Á Thái Bình Dương và trên toàn thế giới về thú y, kinh doanh, khoa học và kỹ thuật, nghệ thuật tự do và khoa học xã hội, năng lượng và môi trường phương tiện truyền thông và pháp luật.

Với các giáo...

Tin xem nhiều