Mã trường: DNB

Đại Học Hoa Lư

HLUV

Tên tiếng Anh: Hoa Lu University

Thành lập năm: 2007

Địa chỉ: thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tỉnh thành: Ninh Bình

Học phí

Ở hệ đại học, học phí đại học Hoa Lư là 485 nghìn đồng/ tháng.

Như vậy 1 năm mức học phí các sinh viên cần đóng là 4.850 nghìn đồng.

Ở hệ cao đẳng mức học phí thấp hơn 100 nghìn đồng 1 tháng, tức là 385 nghìn đồng/ tháng3.850 nghìn đồng/ năm.

Tin xem nhiều