Đại học Kinh Bắc

  • Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • ĐT: (0241) 3872893; 3872894
  • Website: www.daihockinhbac.edu.vn

KÝ HIỆU TRƯỜNG: UKB

Giới thiệu trường Đại học Kinh Bắc

Trường Đại học Kinh Bắc là một trường đại học tư thục được thủ tướng chính phủ đồng ý chủ trương thành lập ngày 04 tháng 04 năm 2011 theo Quyết định 507/TTg-KGVX với mục tiêu đào tạo sinh viên cho cả nước trong đó có đặc thù là 15% sinh viên khuyết tật.

Địa điểm của trường sẽ được đặt trên khuôn viên gần 30ha trong khu công nghiệp VSIP tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 20 km). Ở giai đoạn đầu, Ban quản lý dự án xây dựng Trường đã xây dựng một cơ sở giảng dạy nằm trong trung tâm thành phố Bắc Ninh đạt chuẩn quốc gia đảm bảo cho hơn 2000 sinh viên học tập.

Các chuyên ngành đào tạo tại Đại học Kinh Bắc

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi
Các ngành đào tạo đại học:
Kế toán D340301 A,A1,D1
Tài chính - Ngân hàng D340201 A,A1,D1
Quản trị kinh doanh - tỉ lệ chọi
D340101 A,A1,D1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 A,A1, D1,2,3,4,5,6
Công nghệ thông tin D480201 A,A1,D1
Các ngành đào tạo cao đẳng:
Kế toán C340301 A,A1,D1
Tài chính - Ngân hàng C340201 A,A1,D1
Quản trị kinh doanh C340101 A,A1,D1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C340103 A,A1, D1,2,3,4,5,6
Công nghệ thông tin C480201 A,A1,D1

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS:
+ Trình độ đại học: Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức thi tuyển sinh;
+ Trình độ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung
- 100% sinh viên được bố trí chỗ ở, tiền KTX dưới 100.000đ/tháng/SV.
- Học phí:

  • Đại học: 690.000đ/tháng
  • Cao đẳng: 550.000đ/tháng

Theo Đại học Kinh Bắc