Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Mã trường: KSA

Đại Học Kinh Tế TPHCM

UEH

Tên tiếng Anh: University of economics Ho Chi Minh City

Thành lập năm: 1976

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Đại học liên thông

- Đào tạo hệ vừa học vừa làm

- Đào tạo văn bằng 2 vừa học vừa làm

- Đào tạo văn bằng 2 chính quy

Đào tạo sau đại học

- Đào tạo thạc sĩ

- Đạo tạo liên kết quốc tế

Đào tạo cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Đại học liên thông

- Đào tạo hệ vừa học vừa làm

- Đào tạo văn bằng 2 vừa học vừa làm

- Đào tạo văn bằng 2 chính quy

Đào tạo sau đại học

- Đào tạo thạc sĩ

- Đạo tạo liên kết quốc tế

Tin xem nhiều