Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên thông báo xét tuyển đợt 1 năm 2018 đối với 21 ngành đào tạo chính quy năm 2018.

Danh sách các trường đại học công lập xét tuyển bổ sung

Danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Ngưỡng điểm vào Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 là 13.0 điểm. Riêng xét tuyển theo kết quả học tập THPT, điểm đầu vào từ 15.0 trở lên

Hồ sơ đăng kỷ xét tuyển nguyện vọng bổ sung

2.1. Hồ sơ đăng ký theo điểm thi THPT gồm:

Phiếu điểm gốc Kết quả thi THPT năm 2018.

2.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển;

- Học bạ trung học phổ thông (photo công chúng);

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (photo công chứng);

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học Nông lâm (phòng Đào tạo tầng 1 toàn nhà trung tâm)

- Nộp chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chị: Phòng Đào tạo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thảnh phố Thái Nguyên.

Thời gian nhận hồ sơ và xác nhận nhập học

Từ 22/08 đến 05/09/2018.

Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển.

STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Mức nhận hồ sơ
Điểm thi THPT Kết quả học tập THPT
1 Bất động sản 7340116 30 13.0 15.0
2 Khoa học môi trường 7440301 25
3 Công nghệ sinh học 7904492 20
4 Khoa học và quản lý môi trường (chương trình tiên tiến) 7904492 20
5 Thú y 7640101 30
6 Chăn nuôi 7620105 25
7 Công nghệ thực phẩm 7540101 20
8 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 30
9 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 7540106 20
10 Khoa học cây trồng 7620110 20
11 Bảo vệ thực vật 7620112 30
12 Nông nghiệp công nghệ cao 7620101 20
13 Lâm sinh 7620205 30
14 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 20
15 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 30
16 Kinh tế nông nghiệp 7620115 25
17 Phát triển nông thôn 7620116 30
18

Công nghệ thực phẩm

(Chương trình tiên tiến)

7905419 15
19

Kinh tế nông nghiệp

(Chương trình tiên tiến)

7906425 20
20 Quản lý đất đai 7850103 30
21 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 20

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Đại học Dân Lập Hải Phòng xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Sao Đỏ thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018