Mã trường: DQB

Đại Học Quảng Bình

QBU

Tên tiếng Anh: Quang Binh University

Thành lập năm: 2006

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình 

Tỉnh thành: Quảng Bình

Các ngành đào tạo

 
ĐH Sư phạm Toán học
1.4
Sư phạm Vật lý 7140211 15 5 A00 A01 A02 A04
ĐH Sư phạm Vật lý
1.5
Sư phạm Sinh học 7140213 15 5 A02 B00 B02 D08
ĐH Sư phạm Sinh học
1.6
Sư phạm Ngữ văn 7140217 15 5 C00 C19 C20 D01
ĐH Sư phạm Ngữ văn
1.7
Ngôn ngữ Anh 7220201 155 40 A01 D01 D11 D12
ĐH Ngôn ngữ Anh
1.8
Lịch sử 7229010 45 10 A08 C00 C19 D14
ĐH Lịch sử
1.9
Văn học 7229030 60 15 C00 C19 C20 D01
ĐH Văn học
1.10
Việt Nam học 7310630 155 40 A09 C00 C20 D01
ĐH Việt Nam học (Văn hóa-Du Lịch)
1.11
Vật lý học 7440102 80 20 A00 A01 A02 A04
ĐH Vật lý học
1.12
Công nghệ thông tin 7480201 160 40 A00 A01    
ĐH Công nghệ thông tin
1.13
Bảo vệ thực vật 7620112 60 15 A02 B00 B02 D08
ĐH Bảo vệ thực vật
2
Các ngành đào tạo cao đẳng              
2.1
Sư phạm Toán học 51140209 5 15 A00 A01    
CĐ Sư phạm toán học
2.2
Sư phạm Vật lý 51140211 5 15 A00 A01 A02 A04
CĐ Sư phạm Vật lý
2.3
Sư phạm Lịch sử 51140218 5 15 A08 C00 C19 D14
CĐ Sư phạm Lịch sử
2.4
Sư phạm Mỹ thuật 51140222 5 15 H00      
CĐ Sư phạm Mỹ thuật
           

Tin xem nhiều