Mã trường: DQB

Đại Học Quảng Bình

QBU

Tên tiếng Anh: Quang Binh University

Thành lập năm: 2006

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình 

Tỉnh thành: Quảng Bình

Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân:

- Đại học chính quy

- Cao đẳng chính quy

Đào tạo sau Đại học:

- Đào tạo Thạc sĩ (Cao học)

- Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo Cử nhân:

- Đại học chính quy

- Cao đẳng chính quy

Đào tạo sau Đại học:

- Đào tạo Thạc sĩ (Cao học)

- Đào tạo Tiến sĩ

Tin xem nhiều