Mã trường: DQB

Đại Học Quảng Bình

QBU

Tên tiếng Anh: Quang Binh University

Thành lập năm: 2006

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình 

Tỉnh thành: Quảng Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình 
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn

ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054 

Tin xem nhiều