Mã trường: SPS

Đại Học Sư Phạm TPHCM

HCMUP

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Pedagogy

Thành lập năm: 1976

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

Tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh

Học phí

Học phí cập nhật năm 2017-2018

Đối với những ngành sư phạm, sinh viên được học hoàn toàn miễn phí. Còn với những ngành ngoài sư phạm, mức học phí sẽ tương ứng với số tín chỉ mà sinh viên đăng ký. Mức phí cụ thể đối với một tín chỉ là:

Tín chỉ lý thuyết: 219.000 đồng/tín chỉ

Tín chỉ thực hành: 243.000 đồng/tín chỉ

Tin xem nhiều