Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Mã trường: DFA

Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh

TUEBA

Tên tiếng Anh: The University of Finance and Business Administation

Thành lập năm: 2005

Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Tỉnh thành: Hưng Yên

Các ngành đào tạo

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối, tổ hợp môn thi THPT quốc gia hoặc môn học dùng xét tuyển

1

Kinh tế

7310101

 1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)
 2. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)
 4. Ngữ Văn, Toán, Địa Lý (C04)

2

Quản trị kinh doanh

7340101

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

 1. Toán,            Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 2. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối, tổ hợp môn thi THPT quốc gia hoặc môn học dùng xét tuyển

 

 

 

4. Ngữ Văn, Toán, Địa Lý (C04)

3

Kinh doanh quốc tế

7340120

 1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)
 2. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)
 4. Toán, Hóa, Tiếng Anh ( D07)

4

Tài chính - Ngân hàng

7340201

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 2. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Hóa Học (C02)

5

Kế toán

7340301

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 2. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử (C03)

6

Kiểm toán

7340302

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 2. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Vật Lý (C01)

7

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 2. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Vật Lý, Tiếng Anh (D11)

Tin xem nhiều