Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Mã trường: DFA

Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh

TUEBA

Tên tiếng Anh: The University of Finance and Business Administation

Thành lập năm: 2005

Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Tỉnh thành: Hưng Yên

Chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân

- Đại học chính quy

Đào tạo sau đại học

- Thạc sĩ

Đào tạo cử nhân

- Đại học chính quy

Đào tạo sau đại học

- Thạc sĩ

Tin xem nhiều