Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Mã trường: DFA

Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh

TUEBA

Tên tiếng Anh: The University of Finance and Business Administation

Thành lập năm: 2005

Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Tỉnh thành: Hưng Yên

Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

  • Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2017-2018 là 7,4 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Lộ trình tăng học phí hệ chính quy chương trình đại trà cho từng năm học cụ thể như sau:

  • Năm học 2018-2019: 8,1 triệu đồng/sinh viên/năm học
  • Năm học 2019-2020: 8,9 triệu đồng/sinh viên/năm học 
  • Năm học 2020-2021: 9,8 triệu đồng/sinh viên/năm học

Tin xem nhiều