Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Mã trường: DTD

Đại Học Tây Đô

TDU

Tên tiếng Anh: Tay Do University

Thành lập năm: 2006

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Tỉnh thành: Cần Thơ

Các ngành đào tạo

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Ngôn ngữ Anh 7220201 90 90 D01 D14 D15 D66
1.2
Văn học 7229030 25 25 C00 C04 D14 D15
1.3
Việt Nam học 7310630 50 50 C00 D01 D14 D15
1.4
Quản trị kinh doanh 7340101 100 100 A00 A01 C04 D01
1.5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 50 50 A00 A01 C04 D01
1.6
Kế toán 7340301 50 50 A00 A01 C04 D01
1.7
Luật kinh tế 7380107 125 125 C00 D14 D66 D84
1.8
Công nghệ thông tin 7480201 50 50 A00 A01 A02 C01
1.9
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 50 50 A00 A01 A02 C01
1.10
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 25 25 A00 A01 A02 C01
1.11
Công nghệ thực phẩm 7540101 50 50 A00 A01 A02 C01
1.12
Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 25 25 A00 A01 B00 D07
1.13
Thú y 7640101 50 50 A06 B00 B02 C02
1.14
Dược học 7720201 300 300 A00 B00 C02 D07
1.15
Điều dưỡng 7720301 50 50 A02 B00 B03 D08
1.16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 50 50 A00 A01 C04 D01
1.17
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 40 45 A00 A01 B00 D01
1.18
Quản lý đất đai 7850103 40 45 A00 A01 B00 D01
           

Tin xem nhiều