Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Mã trường: DTD

Đại Học Tây Đô

TDU

Tên tiếng Anh: Tay Do University

Thành lập năm: 2006

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Tỉnh thành: Cần Thơ

Học phí

  • Học phí đối với sinh viên tuyển sinh năm 2018 như sau:
STT Khối ngành Số tiền/01 tín chỉ

(đồng)

Số tín chỉ dự kiến/học kỳ
I Khối ngành III:    
  Các ngành: Kế toán; Tài chính – Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành; Luật kinh tế 370.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ
II Khối ngành V:    
1. Các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Nuôi trồng thủy sản 370.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ
2. Công nghệ thực phẩm 420.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ
3. Thú y 430.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ
III Khối ngành VI:    
1. Dược học 1.050.000 Từ 16 đến 19 tín chỉ
2. Điều dưỡng 550.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ
IV Khối ngành VII:    
  Các ngành: Văn học, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch); Ngôn ngữ Anh; Quản lý đất đai; Quản lý Tài nguyên và Môi trường 370.000 Từ 16 đến 18 tín chỉ

– Riêng đối với các môn giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất: mức thu học phí 250.000 đồng/tín chỉ (áp dụng cho tất cả các ngành học).

* Lộ trình tăng học phí dự kiến cho từng năm như sau:

                                                                                    ĐVT: đồng/tín chỉ

       Năm học

 

Ngành

2019-2020

(Mức tăng tối

đa 5%)

2020-2021

(Mức tăng tối

đa 5%)

2021-2022

(Mức tăng tối

đa 5%)

2022-2023

(Mức tăng tối

đa 5%)

Các khối ngành III, V, VII:
Công nghệ thực phẩm 441.000 463.000 486.000  
Thú Y 451.500 474.000 497.700 522.600
Các ngành Đại học khác 388.500 407.900 428.300  
Khối ngành VI:
Dược học 1.105.500 1.157.600 1.215.500 1.276.200
Điều dưỡng 577.500 606.300 636.700 668.500

Hướng dẫn thủ tục đề nghị được hưởng giảm học phí như sau:

– Sinh viên nộp các hồ sơ, giấy tờ liên quan một bộ cho phòng Công tác chính trị và quản lý học sinh, sinh viên.
– Sinh viên xem danh sách được giảm học phí trên các thông báo của Nhà trường và tại phòng Tài chính Kế hoạch.
– Khi nộp học phí, Sinh viên chỉ nộp phần học phí còn lại sau khi đã được giảm.
– Các giấy tờ chứng minh để được hưởng chế độ chính sách phải có xác nhận của phòng Lao động Thương binh xã hội hoặc các cơ quan có chức năng.
Mức giảm trên được áp dụng cho các học kỳ chính, không áp dụng đối với học kỳ hè, học lại.

Tin xem nhiều