Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Mã trường: DTL

Đại Học Thăng Long

TLU

Tên tiếng Anh: Thang Long University

Thành lập năm: 1988

Địa chỉ: đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Tỉnh thành: Hà Nội

Chương trình đào tạo

Hệ chính quy

- Đại học chính quy

Hệ vừa học vừa làm

Hệ sau đại học

- Thạc sĩ

Hệ đào tạo liên thông

Hệ chính quy

- Đại học chính quy

Hệ vừa học vừa làm

Hệ sau đại học

- Thạc sĩ

Hệ đào tạo liên thông

Tin xem nhiều