Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học
5 trường đại học cao đẳng tại Cần Thơ
Đại Học Tây Đô
Đại Học Tây Đô
TDU

Được thành lập vào ngày 9/3/2006 theo Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Tây Đô trở thành trường đại...

DTD
Cần Thơ
Đại Học Cần Thơ
Đại Học Cần Thơ
CTU

Được thành lập ngày 31 tháng 03 năm 1966, Viện Đại học Cần Thơ có bốn khoa: Khoa học, Luật khoa và Khoa học Xã...

TCT
Cần Thơ
Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ
Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ
CTUT

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị...

KCC
Cần Thơ
Đại Học Y Dược Cần Thơ
Đại Học Y Dược Cần Thơ
CTUMP

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học và sau đại học;...

YCT
Cần Thơ
Đại học Nam Cần Thơ
Đại học Nam Cần Thơ
NCTU

Trường Đại học Nam Cần Thơ đã được thành lập theo Quyết định số: 230/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính...

DNC
Cần Thơ

Tin xem nhiều