Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học
94 trường đại học cao đẳng tại Hà Nội
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
PTIT

Học viện được điều chuyển từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông, là đơn vị sự nghiệp trực...

BVH
Hà Nội
Đại Học Điện Lực
Đại Học Điện Lực
EPU

Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành được thành lập năm 1898. Sau đó Trường được tách thành...

DDL
Hà Nội
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )
ULSA

Cơ sở Sơn Tây, Trường Đại học Lao động- Xã hội Tiền thân là Trường Dạy nghề cho Thương binh Việt Nam – Ba Lan...

DLT
Hà Nội
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )

Trường Đại học Lao động – Xã hội là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của ngành LĐTBXH trong đào tạo...

DLX
Hà Nội
Đại Học Dân Lập Phương Đông
Đại Học Dân Lập Phương Đông
PDU

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, ĐH Phương Đông bằng nội lực của chính mình, tự lập, vươn lên và đã...

DPD
Hà Nội
Đại Học Thành Tây
Đại Học Thành Tây
WUH

Trường Đại học Thành Tây - Western University Hanoi một trường đại học tư thục tại quận Hà Đông, Hà Nội, do Thủ tướng Chính...

DTA
Hà Nội
Đại Học Thăng Long
Đại Học Thăng Long
TLU

Đại học Thăng Long là trường ngoài công lập đào tạo bậc đại học đầu tiên tại Việt Nam, với tên gọi ban đầu là...

DTL
Hà Nội
Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
FBU

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động với sứ mệnh của một trung tâm đào...

FBU
Hà Nội
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Trường Đại học Giao thông Vận tải có sứ mạng đào tạo cho ngành Giao thông vận tải và đất nước những cán bộ khoa...

GHA
Hà Nội
Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
VYA

Ngày 15/10/1956, lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên của Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam khai mạc, trở thành cột mốc...

HTN
Hà Nội
Đại Học Nguyễn Trãi
Đại Học Nguyễn Trãi
NTU

Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý...

NTU
Hà Nội
Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Đại Học Sư Phạm Hà Nội
HNUE

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Song...

SPH
Hà Nội
Đại Học Dược Hà Nội
Đại Học Dược Hà Nội
HUP

Trường Đại học Dược Hà Nội tiền thân từ Trường thuốc Đông Dương thành lập năm 1902. Năm 1961, Trường được tách ra từ Trường...

DKH
Hà Nội
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
UNETI

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của...

DKK
Hà Nội
Đại học Kiểm Sát Hà Nội
Đại học Kiểm Sát Hà Nội

Sự ra đời và phát triển của Trường Cán bộ Kiểm sát - tiền thân của Trường Bổ túc và Đào tạo cán bộ kiểm...

DKS
Hà Nội
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
HUNRE

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-TTg ngày 23 tháng 08 năm 2010 của Thủ...

DMT
Hà Nội
Đại Học Nội Vụ
Đại Học Nội Vụ
HUHA

Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội...

DNV
Hà Nội
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
HUBT

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương - Chủ tịch...

DQK
Hà Nội
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
UTT

Thời kỳ thuộc Pháp từ năm 1945 về trước ở Việt Nam đã có Trường Cao đẳng Công chính từ năm 1902. Sơ lược sự...

GTA
Hà Nội
Học Viên Chính Sách và Phát Triển
Học Viên Chính Sách và Phát Triển

Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại...

HCP
Hà Nội
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Thủ Đô Hà Nội
HNMU

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt...

HNM
Hà Nội
Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
VWA

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng...

HPN
Hà Nội
Học Viện Ngoại Giao
Học Viện Ngoại Giao
DAV

Học viện Ngoại giao được thành lập theo Quyết định Số 82/2008/QĐ - TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ...

HQT
Hà Nội
Học viện Tòa án
Học viện Tòa án
HTA

Ngay từ những ngày đầu giành chính quyền, sau khi các Toà án được thiết lập theo Sắc lệnh số 13/SL ngày 13/9/1945, cùng với...

HTA
Hà Nội
Học Viện Tài Chính
Học Viện Tài Chính
HVTC

Học viện Tài chính, tiền thân là Trường cán bộ Tài chính - Kế toán Ngân hàng Trung ương được thành lập năm 1963, năm...

HTC
Hà Nội
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
HVN

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của  đại học nghiên cứu...

HVN
Hà Nội
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
VUTM

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên...

HYD
Hà Nội
Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
ACTVN

Học viện Kỹ thuật Mật mã là một trường đại học công lập trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, được thành lập ngày 17...

KMA
Hà Nội
Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự
Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự được thành lập theo Quyết định số 146/CP ngày 08/8/1966 của Hội đồng Chính phủ với tên gọi ban...

KQH
Hà Nội
Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
HAU

 Sự kiện thành lập Trường Đại học Kiến trúc năm 1969 là một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đào tạo cán bộ...

KTA
Hà Nội
Đại Học Công Đoàn
Đại Học Công Đoàn
DHCD

Ngày 19/05/1992 Trường Cao cấp Công đoàn được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định đổi tên...

LDA
Hà Nội
Đại Học Luật Hà Nội
Đại Học Luật Hà Nội
HLU

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ...

LPH
Hà Nội
Đại Học Mỏ Địa Chất
Đại Học Mỏ Địa Chất
UMG

Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập cho đất nước đã kết thúc thắng lợi. Ngay sau khi...

MDA
Hà Nội
Viện Đại Học Mở Hà Nội
Viện Đại Học Mở Hà Nội
HOU

Vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ XX nhiều trường đại học nước ta đã cho ra đời loại...

MHN
Hà Nội
Đại Học Hà Nội
Đại Học Hà Nội
HANU

Với 11 ngành ngoại ngữ; 6 chuyên ngành khác ngoài ngôn ngữ, dạy-học hoàn toàn bằng ngoại ngữ; 6 trung tâm đào tạo và hợp...

NHF
Hà Nội
Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự
Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Học viện Khoa học Quân sự là trung tâm hàng đầu đào tạo ngoại ngữ và quan hệ quốc tế về quốc phòng trong Quân...

NQH
Hà Nội
Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc )
Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc )
FPU-N

Trư­ờng Đại học Phòng cháy chữa cháy ra đời và trưởng thành trong khói lửa của cuộc chiến tranh, từ tiền thân: Tổ Giáo dục...

PCH
Hà Nội
Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)
Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)

Đối với các chương trình nằm trong hợp tác của AUM Việt Nam với các Trường, Quý phụ huynh và sinh viên có thể làm...

PCS
Hà Nội
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
VNU

Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics and Business - Vietnam...

QHE
Hà Nội
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
ULIS-VNU

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín về ngôn...

QHF
Hà Nội
Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
VNU-UT

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) được thành lập ngày 25/5/2004 trên cơ sở phát triển khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào...

QHI
Hà Nội
Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
VNU-LS

Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi - School of Law) được...

QHL
Hà Nội
Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
VNU-IS

Khoa Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-International School) là đơn vị tiên phong trong đào tạo đại học và sau đại...

QHQ
Hà Nội
Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Ngày 21/12/1999, Khoa Sư phạm (tiền thân của Trường Đại học Giáo dục) chính thức được thành lập theo Quyết định số 1481/TCCB của Giám...

QHS
Hà Nội
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của...

QHT
Hà Nội
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Tổ chức tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Đại...

QHX
Hà Nội
Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội
SMP-VNUH

Khoa Y Dược được Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20/5/2010, trên cơ sở...

QHY
Hà Nội
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
HPU2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo Quyết định số...

SP2
Hà Nội
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
NUAE

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (ĐHSP Nghệ thuật TW) nằm trên đường Trần Phú, nơi tập trung nhiều trường đại học,...

GNT
Hà Nội
Đại Học Đại Nam
Đại Học Đại Nam
DNU

Trường Đại học Đại Nam được thành lập theo Quyết định số 1535QĐ -TTg ngày 14/11/2007 của Thủ tướng chính phủ. Trường Đại học Đại...

DDN
Hà Nội

Tin xem nhiều