Mới đây, ĐH Hải Dương chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2018. Được biết điểm chuẩn của trường trong khoảng 13 - 14,4 điểm.

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo điểm chuẩn đại học 2018

Điều kiện du học Mỹ tại các trường ĐH hàng đầu

Ngành cao điểm nhất của trường Kinh tế với số điểm 14,4, các ngành còn lại trong khoảng 13 - 14 điểm.

STT Tên ngành Điểm chuẩn Ghi chú
1 Ngôn ngữ Anh 13.2 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
2 Kinh tế 14.4 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
3 Chính trị học 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
4 Quản trị kinh doanh 13 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
5 Tài chính - Ngân hàng 13 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
6 Ke toán 13 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
7 Quản trị văn phòng 13 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
8 Công nghệ thông tin 13 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
9 Kỹ thuật Điện 13 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
10 Chăn nuôi 13.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
11 Phát triển nông thôn 14 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm
12 Quản trị du lịch và lữ hành 13 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm

Đại học Luật Hà Nội chính thức công bố mức điểm chuẩn đại học 2018

Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp