Mới đây, ĐH Tài Nguyên và Môi trường TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn 2018. Được biết điểm chuẩn của trường nằm trong khoảng từ 15 -16 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 2018

Đại học Hạ Long công bố điểm chuẩn đại học 2018

Trong đó ngành lấy điểm cao nhất là Quản trị kinh doanh với số điểm là 16, tiếp là các ngành Công nghệ thông tin và Quản lí đất đai với số điểm là 15,5, các ngành còn lại lấy 15 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 16
2 7440201 Địa chất học A00, A01, A02, B00 15
3 7440221 Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 15
4 7440224 Thủy văn học A00, A01, B00, D02 15
5 7440298 Biển đổi khí hậu và phát triển bền vững A00, A01, B00, D03 15
6 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, B00, D04 15
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D05 15.5
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A02, B00 15
9 7520503 Kỹ thuật trắc địa Bản đồ A00, A01, A02, B00 15
10 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, A02, B00 15
11 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, A02, B00 15
12 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, A02, B00 15
13 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, B00, D01 15
14 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 15.5
15 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00, A01, B00, D01 15
16 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00, A01, A02, B00 15
17 7850197 Quàn lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00, A01, B00, D01 15

 

ĐH Khánh Hòa công bố điểm chuẩn 2018

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp