Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2019 theo:

Đại học Quốc tế Sài Gòn công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Quốc tế Sài Gòn công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Quốc tế Sài Gòn đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 các ngành đào tạo ở cả 2 phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét học bạ.
Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2018

Ngày 05/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 tất cả các ngành hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.
Đại học Công nghiệp Việt Trì công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Công nghiệp Việt Trì công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.
Đại học Điều dưỡng Nam Định công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Điều dưỡng Nam Định công bố điểm chuẩn đại học 2018

Ngày 06/08, Đại học Điều dưỡng Nam Định đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 đợt 1 hệ chính quy.
Điểm chuẩn 2018 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm tuyển chọn các thí sinh thi THPT Quốc Gia có mong muốn vào trường.
Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y khoa Vinh đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.
Điểm chuẩn 2018 Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2018 nhằm tuyển chọn được các thí sinh thi THPT Quốc Gia có mong muốn vào trường.
Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y tế Công cộng đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT.
Điểm chuẩn 2018 Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm tuyển sinh những thí sinh thi THPT Quốc Gia có mong muốn được vào trường.
Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.
Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiên Giang đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.
Điểm chuẩn 2018 Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm tuyển chọn các thí sinh thi THPT Quốc GIa có mong muốn vào trường.

Tin xem nhiều