École Polytechnique

Route de Saclay, 91128 Palaiseau, France
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#108

ARWU Ranking

#401

Average Fees (USD)

24,740

Total Students

0

TỔNG QUAN

École Polytechnique, còn được gọi là L'X, là tổ chức hàng đầu của Pháp kết hợp nghiên cứu cấp cao, các viện nghiên cứu và đổi mới tại khoa học và công nghệ tiên tiến. Kể từ khi thành lập trong cuộc cách mạng Pháp năm 1794, École Polytechnique phấn đấu để cung cấp cho sinh viên sáng nhất của mỗi thế hệ các điều kiện tối ưu để phát triển đầy đủ tiềm năng khoa học và cá nhân của họ.

Sứ mệnh của L'X là đào tạo các nhà khoa học tiềm năng và các nhà quản trị quốc tế hàng đầu trong tương lai với nền tảng khoa học vững chắc, những người sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc thực hiện các dự án phức tạp và sáng tạo và nắm bắt những thách thức của thế kỷ 21 thông qua sự nghiệp trong ngành, nghiên cứu và dịch vụ công cộng.

École Polytechnique được hưởng lợi từ một mạng lưới rộng lớn các trường đại học đối tác trên khắp thế giới. Danh tiếng của nó xuất sắc, kết hợp với uy tín của các đối tác, thu hút sinh viên gương mẫu và các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đến các chương trình học tập khác nhau và các phòng thí nghiệm phân biệt tại Trung tâm nghiên cứu tiên tiến của nó.

Các chương trình đào tạo khác nhau của nó - Cử nhân, chương trình Ingénieur Polytechnicien (chương trình kỹ thuật chuyên ngành), chương trình thạc sĩ và bằng tiến sĩ - rất có chọn lọc và phù hợp với văn hóa xuất sắc mà l'X quảng bá, tập trung mạnh vào khoa học. truyền thống. Chương trình Cử nhân được thiết kế cho sinh viên có tiềm năng cao từ khắp nơi trên thế giới. Hoàn toàn được dạy bằng tiếng Anh, chương trình 3 năm này được dựa trên một lõi đa ngành khoa học với trọng tâm về toán học.

Học sinh có sự lựa chọn giữa ba chuyên ngành kép: toán học và khoa học máy tính, toán học và vật lý, toán học và kinh tế. Ngoài việc giáo dục khoa học cơ bản, sinh viên theo học các khóa học về nhân văn và khoa học xã hội, ngôn ngữ và thể thao, cung cấp cho họ những kỹ năng mềm cần thiết để bổ sung kiến ​​thức và nền tảng khoa học của họ. Họ cũng được tiếp xúc với kinh nghiệm trong ngành như là một phần của chương trình giảng dạy.

TỔNG QUAN

École Polytechnique, còn được gọi là L'X, là tổ chức hàng đầu của Pháp kết hợp nghiên cứu cấp cao, các viện nghiên cứu và đổi mới tại khoa học và công nghệ tiên tiến. Kể từ khi thành lập trong cuộc cách mạng Pháp năm 1794, École Polytechnique phấn đấu để cung cấp cho sinh viên sáng nhất của mỗi thế hệ các điều kiện tối ưu để phát triển đầy đủ tiềm năng khoa học và cá nhân của họ.

Sứ mệnh của L'X là đào tạo các nhà khoa học tiềm năng và các nhà quản trị quốc tế hàng đầu trong tương lai với nền tảng khoa học vững chắc, những người sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc thực hiện các dự án phức tạp và sáng tạo và nắm bắt những thách thức của thế kỷ 21 thông qua sự nghiệp trong ngành, nghiên cứu và dịch vụ công cộng.

École Polytechnique được hưởng lợi từ một mạng lưới rộng lớn các trường đại học đối tác trên...

Tin xem nhiều