Fudan University

220 Handan Road, Shanghai, 200433, China
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#105

ARWU Ranking

#101

Average Fees (USD)

25,400

Total Students

0

TỔNG QUAN

Được thành lập vào năm 1905, Fudan University là trường đại học tại khu vực thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ban đầu trường có tên là trường Công lập Fudan, đến năm 1917 thì trường chính thức trở thành trường tư thục và lấy tên như hiện tại.

Ngày nay, Fudan có số sinh viên 30.000 sinh viên quốc tế với khoảng 15% sinh viên đại học. Trường có 70 chương trình đại học về nghệ thuật, nhân văn và khoa học, và tự hào về triển vọng quốc tế. Một số khóa học của nó được giảng dạy bằng tiếng Anh và tổ chức này tự hào có các kết nối toàn cầu và các chương trình trao đổi với gần 200 trường đại học ở nước ngoài.

Các chương trình du học rất được khuyến khích và quan tâm tại Fudan, với 40% sinh viên đại học chọn tham gia giao lưu quốc tế. Trường đại học có phương pháp tiếp cận nghệ thuật tự do, với đặc tính dựa trên niềm tin rằng nghiên cứu học thuật hiệu quả nhất khi kết hợp với phát triển cá nhân của nhân vật, hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau và giảng dạy các phương pháp nghiên cứu độc lập.

Để đáp ứng các chương trình đào tạo trên, Fudan áp dụng một phương pháp giảng dạy sáng tạo kết hợp ý thức hệ và văn hóa trong các bài giảng và hội nghị - nhiều trong số đó được phát công khai trên internet. Một sự quan tâm mạnh mẽ cũng được đặt vào đào tạo thực tế, và trường đại học có một số sáng kiến ​​để hỗ trợ sinh viên với các dự án của riêng họ, bao gồm nền tảng hỗ trợ tài chính nghiên cứu học thuật của trường đại học, hỗ trợ 500 sinh viên mỗi năm.

TỔNG QUAN

Được thành lập vào năm 1905, Fudan University là trường đại học tại khu vực thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ban đầu trường có tên là trường Công lập Fudan, đến năm 1917 thì trường chính thức trở thành trường tư thục và lấy tên như hiện tại.

Ngày nay, Fudan có số sinh viên 30.000 sinh viên quốc tế với khoảng 15% sinh viên đại học. Trường có 70 chương trình đại học về nghệ thuật, nhân văn và khoa học, và tự hào về triển vọng quốc tế. Một số khóa học của nó được giảng dạy bằng tiếng Anh và tổ chức này tự hào có các kết nối toàn cầu và các chương trình trao đổi với gần 200 trường đại học ở nước ngoài.

Các chương trình du học rất được khuyến khích và quan tâm tại Fudan, với 40% sinh viên đại học chọn tham gia giao lưu quốc tế. Trường đại học có phương pháp tiếp cận nghệ thuật tự do, với đặc tính dựa trên niềm...

Tin xem nhiều