Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2019 đầy đủ theo 24 mã đề. Để xem đáp án, vui lòng Click chọn Mã đề cụ thể.

Mã đề 301 Mã đề 302 Mã đề 303 Mã đề 304
Mã đề 305 Mã đề 306 Mã đề 307 Mã đề 308
Mã đề 309 Mã đề 310 Mã đề 311 Mã đề 312
Mã đề 313 Mã đề 314 Mã đề 315 Mã đề 316
Mã đề 317 Mã đề 318 Mã đề 319 Mã đề 320
Mã đề 321 Mã đề 322 Mã đề 323 Mã đề 324

 

Mã đề 301

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 302

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 303

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 304

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 305

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 306

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

        

Mã đề 307

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 308

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 309

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 310

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 311

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 312

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 313

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 314

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

    

Mã đề 315

(Nguồn tham khảo: Cô Phan Thị Thu và thầy Nguyễn Văn Quốc, giáo viên trường THPT Anhxtanh thực hiện)

 

Mã đề 316

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 317

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 318

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 319

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

 

Mã đề 320

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 321

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 322

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 323

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Mã đề 324

(Nguồn tham khảo: tuyensinh247.com)

Kênh Tuyển Sinh sẽ cập nhật ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA & ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2019 trong thời gian sớm nhất.

Truy cập tạiTra cứu điểm thi THPT toàn quốc 2019Xem điểm chuẩn Đại học 2019.

Tin xem nhiều