Hasselt University

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, Belgium
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

18,772

Total Students

5,256

TỔNG QUAN

Được thành lập như Trung tâm Đại học Limburg năm 1973, Đại học Hasselt bắt đầu chỉ với hai khoa và không được biết đến với tên hiện tại của nó cho đến năm 2005.

Tổ chức này nằm ở thành phố nhỏ Hasselt ở phía đông bắc Bỉ. Ngày nay, trường có sáu khoa: kiến ​​trúc và nghệ thuật, kinh tế kinh doanh, y học và khoa học đời sống, kỹ thuật công nghệ, luật và khoa học, cũng như một trường học giao thông mới được thành lập.

Đại học Hasselt là nơi có sáu viện nghiên cứu và trường đại học tự hào về nghiên cứu khoa học đời sống, công nghệ môi trường, sinh trắc học, điện toán thị giác, vật liệu mới, an toàn giao thông và tính di động.

Trường có hai cơ sở nằm trong khoảng cách ngắn của nhau. Campus Hasselt nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố, trong khi Campus Diepenbeek cách thị trấn khoảng 4 km về phía đông.

Hầu hết các tòa nhà giảng viên (ngoài Khoa Luật) đều được đặt tại Campus Diepenbeek cùng với thư viện và nhà hàng, trong khi Campus Hasselt là nơi có hai giảng đường và một cựu thành phố hiện đang sở hữu Khoa Luật.

Sinh viên theo học tại Đại học Hasselt tại một trong 17 khóa học đại học của chương trình hoặc 20 chương trình thạc sĩ, năm trong số đó được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Một chương trình cộng tác đã được thiết lập giữa Đại học Hasselt và Đại học Maastricht ở Hà Lan, được gọi là Đại học Xuyên quốc gia Limburg do cả hai trường đại học nằm trong vùng Limburg.

Một số khoa trong cả hai trường đại học làm việc cùng nhau trong một số dự án nghiên cứu, cả ở Bỉ và Hà Lan.

TỔNG QUAN

Được thành lập như Trung tâm Đại học Limburg năm 1973, Đại học Hasselt bắt đầu chỉ với hai khoa và không được biết đến với tên hiện tại của nó cho đến năm 2005.

Tổ chức này nằm ở thành phố nhỏ Hasselt ở phía đông bắc Bỉ. Ngày nay, trường có sáu khoa: kiến ​​trúc và nghệ thuật, kinh tế kinh doanh, y học và khoa học đời sống, kỹ thuật công nghệ, luật và khoa học, cũng như một trường học giao thông mới được thành lập.

Đại học Hasselt là nơi có sáu viện nghiên cứu và trường đại học tự hào về nghiên cứu khoa học đời sống, công nghệ môi trường, sinh trắc học, điện toán thị giác, vật liệu mới, an toàn giao thông và tính di động.

Trường có hai cơ sở nằm trong khoảng cách ngắn của nhau. Campus Hasselt nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố, trong khi Campus Diepenbeek cách thị trấn khoảng 4 km về phía đông.

Hầu hết các...

Tin xem nhiều