Indian Institute of Technology Roorkee

Roorkee, Roorkee, 247667, India
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#801

Average Fees (USD)

5,291

Total Students

7,925

TỔNG QUAN

Viện Công nghệ Roorkee Ấn Độ (IIT Roorkee) là một trong những viện quan trọng hàng đầu về tầm quan trọng quốc gia trong giáo dục công nghệ cao hơn và trong kỹ thuật và nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Từ khi thành lập, Viện đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhân lực kỹ thuật và bí quyết cho đất nước. 

Viện đã đóng góp cho tất cả các lĩnh vực phát triển công nghệ. Viện cung cấp các khóa học cử nhân trong 12 ngành kỹ thuật và kiến ​​trúc, và sau đại học ở 53 ngành kỹ thuật, khoa học ứng dụng, kiến ​​trúc và quy hoạch. Viện có cơ sở vật chất cho công việc tiến sĩ tại tất cả các phòng ban và trung tâm nghiên cứu của nó. Học viện thừa nhận sinh viên B.Tech. và B.Arch. Các khóa học thông qua kỳ thi tuyển sinh chung (JEE) của IIT được thực hiện tại các trung tâm khác nhau trên khắp Ấn Độ.

James Thomason, Thống đốc Trung ương, tỉnh Tây Bắc đã đề xuất thành lập một trường Cao đẳng Kỹ thuật Xây dựng tại Roorkee để đào tạo nhân viên kỹ thuật ở các cấp khác nhau cho các công trình công cộng của đất nước, đặc biệt cho công trình xây dựng của Kênh Ganga. Vì vậy, trường Cao đẳng Roorkee được bắt đầu vào năm 1847 khi khái niệm về một trường cao đẳng để đào tạo các kỹ sư dân sự chống lại các kỹ sư quân sự đã không được thông qua ngay cả ở Anh.
 
Sau cái chết của James Thomason vào năm 1853, trường được vinh danh là Thomason College of Civil Engineering năm 1854. Trường được nâng lên Đại học Kỹ thuật đầu tiên của Ấn Độ vào năm 1949.

TỔNG QUAN

Viện Công nghệ Roorkee Ấn Độ (IIT Roorkee) là một trong những viện quan trọng hàng đầu về tầm quan trọng quốc gia trong giáo dục công nghệ cao hơn và trong kỹ thuật và nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Từ khi thành lập, Viện đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhân lực kỹ thuật và bí quyết cho đất nước. 

Viện đã đóng góp cho tất cả các lĩnh vực phát triển công nghệ. Viện cung cấp các khóa học cử nhân trong 12 ngành kỹ thuật và kiến ​​trúc, và sau đại học ở 53 ngành kỹ thuật, khoa học ứng dụng, kiến ​​trúc và quy hoạch. Viện có cơ sở vật chất cho công việc tiến sĩ tại tất cả các phòng ban và trung tâm nghiên cứu của nó. Học viện thừa nhận sinh viên B.Tech. và B.Arch. Các khóa học thông qua kỳ thi tuyển sinh chung (JEE) của IIT được thực hiện...

Tin xem nhiều