JSS Academy of Higher Education and Research

Mysore, Karnataka, 570015, India
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

4,512

Total Students

5,421

TỔNG QUAN

Jagadguru Sri Shivarathreeswara (JSS) Học viện Nghiên cứu & Giáo dục Đại học, trước đây là Đại học Jagadguru Sri Shivarathreeswara, là một viện giáo dục đại học tập trung vào các nghiên cứu liên quan đến y tế và sức khỏe ở Mysore, Karnataka, Ấn Độ.

Được thành lập vào năm 2008, tổ chức này là một phần của JSS Mahavidyapeetha, nơi điều hành một loạt các cơ sở giáo dục.

Nó được coi là trường đại học, được công nhận bởi Bộ Giáo dục Đại học Ấn Độ cho các cơ sở giáo dục đại học ở Ấn Độ làm việc với tiêu chuẩn rất cao trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. . Các tổ chức như vậy không được phép sử dụng thuật ngữ đại học 'trong tên của họ.

Tổ chức cung cấp các khóa học y khoa ở cấp bằng tốt nghiệp, đại học và sau đại học.

JSS bao gồm JSS Medical College, JSS Dental College, Khoa Khoa học Đời sống, Khoa Nghiên cứu Quản lý Hệ thống Y tế, Sở Nước và Sức khỏe và hai trường đại học dược: JSS College of Pharmacy tại khuôn viên chính ở Mysore và một trường đại học dược ở Ootacamund ở bang Tamil Nadu lân cận.

Tổ chức này cũng có một phòng đào tạo và vị trí, trong đó duy trì mối quan hệ với các ngành công nghiệp và hướng dẫn sinh viên tìm kiếm việc làm, thông qua kỹ năng và chuẩn bị phỏng vấn.

Được thành lập thông qua các quỹ nhận được từ Khoa Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Xuất sắc trong Sinh học Phân tử và Y học Tái sinh (CEMR) là một phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Mysore, tập trung vào các cơ chế phân tử của bệnh sinh ung thư và sinh học tái sinh.

Sáu ký túc xá - ba cho nam và ba cho con gái - có không gian để chứa khoảng 1.800 sinh viên.

TỔNG QUAN

Jagadguru Sri Shivarathreeswara (JSS) Học viện Nghiên cứu & Giáo dục Đại học, trước đây là Đại học Jagadguru Sri Shivarathreeswara, là một viện giáo dục đại học tập trung vào các nghiên cứu liên quan đến y tế và sức khỏe ở Mysore, Karnataka, Ấn Độ.

Được thành lập vào năm 2008, tổ chức này là một phần của JSS Mahavidyapeetha, nơi điều hành một loạt các cơ sở giáo dục.

Nó được coi là trường đại học, được công nhận bởi Bộ Giáo dục Đại học Ấn Độ cho các cơ sở giáo dục đại học ở Ấn Độ làm việc với tiêu chuẩn rất cao trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. . Các tổ chức như vậy không được phép sử dụng thuật ngữ đại học 'trong tên của họ.

Tổ chức cung cấp các khóa học y khoa ở cấp bằng tốt nghiệp, đại học và sau đại học.

JSS bao gồm JSS Medical College, JSS Dental College, Khoa Khoa học Đời sống, Khoa Nghiên cứu Quản lý Hệ...

Tin xem nhiều