Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

KU Leuven

Oude Markt 13, 3000 Leuven, Belgium
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#48

ARWU Ranking

#86

Average Fees (USD)

31,500

Total Students

0

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, học bổng của trường KU Leuven có các loại sau:

Quỹ Marc Vervenne

- Học bổng tiến sĩ được cung cấp bởi Hội đồng Interfaculty cho hợp tác phát triển

Chương trình học bổng GM Phd

Những chương trình học bổng trên không có điều kiện giới hạn, chỉ cận sinh viên phù hợp với hệ đào tạo đều có quyền đăng ký hồ sơ. Thời hạn cuối của hồ sơ là vào ngày 31/01 hàng năm cho năm học tiếp theo.

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, học bổng của trường KU Leuven có các loại sau:

Quỹ Marc Vervenne

- Học bổng tiến sĩ được cung cấp bởi Hội đồng Interfaculty cho hợp tác phát triển

Chương trình học bổng GM Phd

Những chương trình học bổng trên không có điều kiện giới hạn, chỉ cận sinh viên phù hợp với hệ đào tạo đều có quyền đăng ký hồ sơ. Thời hạn cuối của hồ sơ là vào ngày 31/01 hàng năm cho năm học tiếp theo.

Tin xem nhiều