Nanjing University

22 Hankou Road, Nanjing, Jiangsu, 210093, China
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#135

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

42,145

Total Students

0

TỔNG QUAN

Được thành lập vào năm 1902, Đại học Nam Kinh (Nanjing University - NJU) được biết đến với cái tên bang đầu là Trường Sư phạm Tam Giang (Sanjiang Normal School). Trong những thập kỷ sau, trường phát triển thành trường Sư phạm Lưỡng Giang (Liangjiang Normal School). Sau đó NJU còn đổi thành những cái tên khác như: trường Đại học - Trung học Nam Kinh (Nanjing Higher Normal School), Đại học Đông Nam (National Southeast University), Đại học Trung Sơn 4 (he Fourth Zhongshan University) và Đại học Quốc gia Nam Kinh (National Nanjing University).

Năm 1950, trường lấy tên chính thức là Đại học Nam Kinh (Nanjing University) như ngày nay. Hiện nay, trường có 28 khoa đào tạo và 75 phòng ban tại NJU. Trong số 4800 giảng viên, nhân viên hành chính, trường có 2228 giảng viên toàn thời gian, trong đó có 29 học viên của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và 3 Học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, 4 thành viên của Học viện Khoa học Thế giới thứ ba, 1 thành viên Học viện Khoa học Nga.

Hiện tại, trường có hơn 30.000 sinh viên toàn thời gian, cung cấp 86 chuyên ngành đại học, 164 chương trình thạc sĩ, 150 chương trình tiến sĩ và 28 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ. NJU hiện là nhà của 12 cơ sở quốc gia về nghiên cứu và giáo dục khoa học cơ bản, 4 cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, 43 chuyên ngành quốc gia, 1 phòng thí nghiệm vi mô quốc gia (hoàn thành) và 7 phòng thí nghiệm trọng điểm của khoa học và công nghệ. NJU rất tích cực trong hợp tác quốc tế và trao đổi học thuật.

Cho đến nay, trường đã thiết lập quan hệ đối tác với hơn 260 tổ chức học tập cao hơn ở 30 quốc gia và khu vực trên thế giới. Hàng năm có 30% sinh viên đại học của NJU học ở nước ngoài và hơn 3000 sinh viên đến học tập tại NJU, bao gồm 1.300 sinh viên đang theo học ngành. Cho đến nay trường đã cử hơn 8.000 giảng viên và nhân viên ra nước ngoài để tiếp tục nghiên cứu và học tập, và cũng đã mời hơn 3.000 học giả và chuyên gia nước ngoài giảng bài và tiến hành nghiên cứu hợp tác. 

TỔNG QUAN

Được thành lập vào năm 1902, Đại học Nam Kinh (Nanjing University - NJU) được biết đến với cái tên bang đầu là Trường Sư phạm Tam Giang (Sanjiang Normal School). Trong những thập kỷ sau, trường phát triển thành trường Sư phạm Lưỡng Giang (Liangjiang Normal School). Sau đó NJU còn đổi thành những cái tên khác như: trường Đại học - Trung học Nam Kinh (Nanjing Higher Normal School), Đại học Đông Nam (National Southeast University), Đại học Trung Sơn 4 (he Fourth Zhongshan University) và Đại học Quốc gia Nam Kinh (National Nanjing University).

Năm 1950, trường lấy tên chính thức là Đại học Nam Kinh (Nanjing University) như ngày nay. Hiện nay, trường có 28 khoa đào tạo và 75 phòng ban tại NJU. Trong số 4800 giảng viên, nhân viên hành chính, trường có 2228 giảng viên toàn thời gian, trong đó có 29 học viên của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và 3 Học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, 4 thành viên của Học...

Tin xem nhiều