National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech)

#No.43, Sec. 4, Keelung Road, Da'an District, Taipei City, 106, Taiwan
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#801

Average Fees (USD)

12,868

Total Students

8,087

TỔNG QUAN

National Taiwan University of Science and Technology (NTUST, còn được gọi là Taiwan Tech) là một trường đại học công nghệ đặt tại Đài Bắc, Đài Loan. Đài Loan Tech được thành lập vào ngày 01/08/1974 với tư cách là trường đại học đầu tiên và hàng đầu thuộc loại này trong hệ thống đại học công nghệ của Đài Loan.

14 khoa và 24 chương trình sau đại học của Đài Loan được tổ chức thành 6 trường: Cao đẳng Kỹ thuật, Cao đẳng Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính, Trường Quản lý, Cao đẳng Thiết kế, Cao đẳng Nghệ thuật Tự do và Khoa học Xã hội và Cao đẳng Khoa học Ứng dụng.

Tầm nhìn của Taiwan Tech là xây dựng một trường đại học nghiên cứu ứng dụng quốc tế, sản xuất nhân viên quản lý và công nghệ cao có thể cạnh tranh trên toàn cầu, hỗ trợ sự phát triển tương lai của đất nước và xã hội của chúng ta.

Các mục tiêu của Taiwan Tech là sử dụng xuất sắc nhiều mặt, chuyên môn sáng tạo, tích hợp công nghệ và giáo dục toàn diện; trong khi tuyển dụng các giáo sư nổi tiếng trên thế giới để giúp chúng tôi đạt được những đột phá tiên tiến trong tất cả các khía cạnh giảng dạy và nghiên cứu, dẫn đến sự phát triển của toàn thể các viện nghiên cứu và ngành công nghiệp địa phương, từ đó thúc đẩy khả năng quốc gia của Đài Loan cạnh tranh trên toàn cầu .

TỔNG QUAN

National Taiwan University of Science and Technology (NTUST, còn được gọi là Taiwan Tech) là một trường đại học công nghệ đặt tại Đài Bắc, Đài Loan. Đài Loan Tech được thành lập vào ngày 01/08/1974 với tư cách là trường đại học đầu tiên và hàng đầu thuộc loại này trong hệ thống đại học công nghệ của Đài Loan.

14 khoa và 24 chương trình sau đại học của Đài Loan được tổ chức thành 6 trường: Cao đẳng Kỹ thuật, Cao đẳng Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính, Trường Quản lý, Cao đẳng Thiết kế, Cao đẳng Nghệ thuật Tự do và Khoa học Xã hội và Cao đẳng Khoa học Ứng dụng.

Tầm nhìn của Taiwan Tech là xây dựng một trường đại học nghiên cứu ứng dụng quốc tế, sản xuất nhân viên quản lý và công nghệ cao có thể cạnh tranh trên toàn cầu, hỗ trợ sự phát triển tương lai của đất nước và xã hội của chúng ta.

Các mục tiêu của Taiwan Tech...

Tin xem nhiều