National Taiwan University

No. 1, Sec 4, Roosevelt Road, Taipei, 10617, Taiwan
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#170

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

24,368

Total Students

0

TỔNG QUAN

Được coi là trường đại học uy tín nhất của Đài Loan, Đại học Quốc gia Đài Loan hiện là trường đại học nghiên cứu được tôn trọng trên toàn thế giới. Lịch sử của trường kéo dài đến năm 1928 khi cơ sở được thành lập như Đại học Hoàng gia Taihoku bởi chính quyền thuộc địa Nhật Bản.

Sau đó trường được trao cho chính phủ quốc gia của Trung Quốc vào năm 1945 sau khi chiến thắng cuộc kháng chiến chống lại Nhật Bản, dẫn đến tên mới của trường, Đại học Quốc gia Đài Loan.

Trường đại học, được gọi là NTU, hiện có 11 trường cao đẳng, với 54 khoa và 103 viện đại học, bốn trung tâm nghiên cứu cấp đại học (nghiên cứu về dân số và giới tính, khoa học vật chất ngưng tụ, công nghệ sinh học và đa dạng sinh học), với tổng số sinh viên khoảng 33.000 người, bao gồm 17.000 sinh viên đại học và 15.000 sinh viên sau đại học.

Trường có năm cơ sở ở khu vực Tapei và hai khu vực xa hơn, mặc dù khuôn viên chính của trường nằm ở trung tâm của Đài Bắc. Trong số các cựu sinh viên đáng chú ý của mình, nhà khoa học người Đài Loan Yuan T. Lee, nhà khoa học Đài Loan đầu tiên giành giải thưởng khi nhận giải thưởng hóa học năm 2009, nhà khoa học máy tính Andrew Yao, giáo sư tại Princeton và chủ tịch hiện tại của Đài Loan Tsai Ing -wen - một trong bốn nguyên thủ quốc gia tham dự NTU.

Phương châm của trường đại học là 'Liêm chính, Siêng năng, Trung thực, và Từ bi', được thông qua từ một dòng trong bài phát biểu của Tổng thống Ssu-Nien Fu vào năm 1949 khi ông tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ tư của trường đại học.

Trường đại học cũng có bài hát chính thức của riêng mình, lời bài hát được soạn thảo bởi Kang-Po Shen, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Tự do. Năm 1968, được soạn nhạc bởi nhà soạn nhạc Yuen-Jen Chao.

TỔNG QUAN

Được coi là trường đại học uy tín nhất của Đài Loan, Đại học Quốc gia Đài Loan hiện là trường đại học nghiên cứu được tôn trọng trên toàn thế giới. Lịch sử của trường kéo dài đến năm 1928 khi cơ sở được thành lập như Đại học Hoàng gia Taihoku bởi chính quyền thuộc địa Nhật Bản.

Sau đó trường được trao cho chính phủ quốc gia của Trung Quốc vào năm 1945 sau khi chiến thắng cuộc kháng chiến chống lại Nhật Bản, dẫn đến tên mới của trường, Đại học Quốc gia Đài Loan.

Trường đại học, được gọi là NTU, hiện có 11 trường cao đẳng, với 54 khoa và 103 viện đại học, bốn trung tâm nghiên cứu cấp đại học (nghiên cứu về dân số và giới tính, khoa học vật chất ngưng tụ, công nghệ sinh học và đa dạng sinh học), với tổng số sinh viên khoảng 33.000 người, bao gồm 17.000 sinh viên đại học và 15.000 sinh viên sau đại học.

Trường có...

Tin xem nhiều