Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Norwegian University of Science and Technology

Trondheim, NO-7491, Norway
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#351

ARWU Ranking

#101

Average Fees (USD)

21,282

Total Students

34,803

TỔNG QUAN

Mặc dù Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) chuyên về kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên, nó cũng có sinh viên, giáo viên và nhà nghiên cứu trên các ngành khoa học xã hội, khoa học sức khỏe, y học, nghệ thuật và nhân văn.

Đây là trường đại học lớn nhất ở Na Uy, chỉ có tám trường đại học, và đã được tái cấu trúc để hợp nhất nhiều tổ chức, bảo tàng và xã hội học thuật từ năm 1760.

Hai cơ sở chính - Gløshaugen cho kỹ thuật và khoa học và Dragvoll cho nhân văn và khoa học xã hội - đều nằm ở thành phố Trondheim. Có những cơ sở khác cho công nghệ biển, y học, khảo cổ học, âm nhạc và nghệ thuật.

Năm 2016 NTNU sáp nhập với ba trường đại học để thành lập một trường đại học mới với nhiều cơ sở hơn trong khu vực.

Khoảng 39.000 sinh viên đang theo học tại trường đại học, một nửa trong số đó nghiên cứu khoa học tự nhiên hoặc các khóa học công nghệ. Chỉ dưới 10 phần trăm dân số sinh viên là quốc tế, và trường đại học có thỏa thuận trao đổi với 60 trường đại học khác nhau trên khắp thế giới.

Hơn 30 chương trình thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh và sinh viên tổ chức Liên hoan Sinh viên Quốc tế tại Trondheim với các diễn giả nổi tiếng mỗi năm.

Thư viện đại học gồm 17 chi nhánh chứa 2 triệu tập và hàng trăm nghìn cuốn sách và tạp chí điện tử.

Ngoài 10 khoa chính, trường cũng bao gồm một trường kinh doanh, Bảo tàng Đại học NTNU, và các trường đại học.

NTNU đã có khoảng 85.000 đơn xin học vào năm 2011, gấp bốn lần tổng số học sinh trên tất cả các ngành và mức độ học tập. Gần một nửa số học sinh là phụ nữ.

TỔNG QUAN

Mặc dù Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) chuyên về kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên, nó cũng có sinh viên, giáo viên và nhà nghiên cứu trên các ngành khoa học xã hội, khoa học sức khỏe, y học, nghệ thuật và nhân văn.

Đây là trường đại học lớn nhất ở Na Uy, chỉ có tám trường đại học, và đã được tái cấu trúc để hợp nhất nhiều tổ chức, bảo tàng và xã hội học thuật từ năm 1760.

Hai cơ sở chính - Gløshaugen cho kỹ thuật và khoa học và Dragvoll cho nhân văn và khoa học xã hội - đều nằm ở thành phố Trondheim. Có những cơ sở khác cho công nghệ biển, y học, khảo cổ học, âm nhạc và nghệ thuật.

Năm 2016 NTNU sáp nhập với ba trường đại học để thành lập một trường đại học mới với nhiều cơ sở hơn trong khu vực.

Khoảng 39.000 sinh viên đang theo học tại trường đại học,...

Tin xem nhiều