Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Norwegian University of Science and Technology

Trondheim, NO-7491, Norway
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#351

ARWU Ranking

#101

Average Fees (USD)

21,282

Total Students

34,803

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $21,282

  • HỌC PHÍ
  • Dữ liệu đang được cập nhật

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $21,282

Tin xem nhiều