Peking University

No.5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, 100871, China
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#31

ARWU Ranking

#57

Average Fees (USD)

20,000

Total Students

0

TỔNG QUAN

Peking University (đại học Bắc Kinh) là thành viên của Liên đoàn C9, tương tự như Ivy League ở Hoa Kỳ, và thường được xếp hạng trong số các tổ chức giáo dục đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Chỉ những người đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi trên toàn quốc mới được nhận vào, với tổng số đăng ký là khoảng 35.000.

Năm 1898, Đại học Hoàng gia Bắc Kinh được thành lập là trường đại học quốc gia đầu tiên bao gồm các ngành học toàn diện tại Trung Quốc, thay thế học viện hoàng gia cổ đại đã có hàng trăm năm đào tạo các quản trị viên phục vụ dân sự của Trung Quốc. Khi Trung Quốc trở thành một nước cộng hòa vào năm 1912, trường đại học đã lấy tên hiện tại là Đại học Bắc Kinh.

Khuôn viên 274 hecta của trường nằm trong Quận Haidian của Bắc Kinh, gần khu vườn Yuanmingyuan nổi tiếng và Cung điện Mùa hè, và được gọi là ''Yan Yuan'' hoặc ''the garden of Yan''. Năm 1918, Mao Trạch Đông lấy một vị trí nhỏ tại trường đại học, nơi ông lần đầu tiên được tiếp xúc với đọc sách Mac - Lenin và trở thành một người cộng sản. Nhà văn Lỗ Tấn cũng đã thuyết trình về văn học Trung Quốc ở đó.

Sau đó, trong Chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai, trường đại học phải chuyển đến Trường Sa, và tiếp đó là đến Côn Minh. Mặc dù sau đó đã phải đóng cửa trong bốn năm trong sự thay đổi tăng dần của cuộc cách mạng văn hóa. Nhưng hiện tại, đây là một trong những trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc và toàn Châu Á.

TỔNG QUAN

Peking University (đại học Bắc Kinh) là thành viên của Liên đoàn C9, tương tự như Ivy League ở Hoa Kỳ, và thường được xếp hạng trong số các tổ chức giáo dục đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Chỉ những người đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi trên toàn quốc mới được nhận vào, với tổng số đăng ký là khoảng 35.000.

Năm 1898, Đại học Hoàng gia Bắc Kinh được thành lập là trường đại học quốc gia đầu tiên bao gồm các ngành học toàn diện tại Trung Quốc, thay thế học viện hoàng gia cổ đại đã có hàng trăm năm đào tạo các quản trị viên phục vụ dân sự của Trung Quốc. Khi Trung Quốc trở thành một nước cộng hòa vào năm 1912, trường đại học đã lấy tên hiện tại là Đại học Bắc Kinh.

Khuôn viên 274 hecta của trường nằm trong Quận Haidian của Bắc Kinh, gần khu vườn Yuanmingyuan nổi tiếng và Cung điện Mùa hè, và được gọi là ''Yan...

Tin xem nhiều