Pompeu Fabra University

Placa de la Merce 10-12, Barcelona, 08002, Spain
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#135

ARWU Ranking

#201

Average Fees (USD)

18,300

Total Students

0

TỔNG QUAN

Pompeu Fabra University - UPF được thành lập để trở thành một trong những trường đại học hàng đầu châu Âu, phát triển mô hình nhận diện riêng dựa trên chất lượng giảng dạy, sự gần gũi với sinh viên, quốc tế hóa tối đa và định hướng nhấn mạnh về nghiên cứu và đổi mới. Ba lĩnh vực mà trường chuyên về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học y sinh và thông tin và khoa học truyền thông và công nghệ - đặt con người và mối quan hệ của họ với polis tại trung tâm của dự án của trường.

Định vị Đại học như một tổ chức nghiên cứu với ơn gọi rõ ràng về sự xuất sắc quốc tế, cho phép Pompeu Fabra University nắm bắt và giữ chân tài năng, và khẳng định vị trí hiện tại của mình bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng nghiên cứu của mình. Để củng cố mô hình giảng dạy hiện tại phù hợp với khuôn khổ giáo dục châu Âu, với một mô hình học tập giảng dạy sáng tạo, chất lượng cao sẽ đảm bảo tính vững chắc và khả năng cạnh tranh của tất cả các bài giảng do UPF cung cấp, đặc biệt chú trọng vào việc tạo ra các hệ thống hỗ trợ phù hợp nhất với từng ngữ cảnh.

Lên kế hoạch và phát triển giảng dạy và nghiên cứu nhằm tạo điều kiện đổi mới và tăng cường chuyển giao tri thức cho xã hội phối hợp với các tác nhân xã hội và kinh doanh bao gồm môi trường của trường.

Để thiết kế một chiến lược tổng thể cho phép các trường đại học như một toàn thể để đạt được sự hiện diện, cấu trúc và kích thước quốc tế phù hợp với chất lượng giảng dạy và nghiên cứu của trường.

Tăng cường một cơ cấu thể chế sẽ tạo điều kiện cho việc đạt được các mục tiêu của chiến lược UPF25 NĂM bằng cách xem xét tình trạng quản trị nội bộ và tổ chức của UPF Group, điều chỉnh các công cụ quản lý và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng đại học. Để xác định mô hình tài chính bền vững và đa dạng hơn. 

TỔNG QUAN

Pompeu Fabra University - UPF được thành lập để trở thành một trong những trường đại học hàng đầu châu Âu, phát triển mô hình nhận diện riêng dựa trên chất lượng giảng dạy, sự gần gũi với sinh viên, quốc tế hóa tối đa và định hướng nhấn mạnh về nghiên cứu và đổi mới. Ba lĩnh vực mà trường chuyên về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học y sinh và thông tin và khoa học truyền thông và công nghệ - đặt con người và mối quan hệ của họ với polis tại trung tâm của dự án của trường.

Định vị Đại học như một tổ chức nghiên cứu với ơn gọi rõ ràng về sự xuất sắc quốc tế, cho phép Pompeu Fabra University nắm bắt và giữ chân tài năng, và khẳng định vị trí hiện tại của mình bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng nghiên cứu của mình. Để củng cố mô hình giảng dạy hiện tại phù hợp với khuôn khổ giáo dục...

Tin xem nhiều