RWTH Aachen University

Templergraben 55, 52056 Aachen, Germany
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#87

ARWU Ranking

#201

Average Fees (USD)

11,160

Total Students

0

TỔNG QUAN

RWTH Aachen University là trường đại học công nghệ lớn nhất ở Đức và là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất Châu Âu. Nó hiện có hơn 45.000 sinh viên theo học, hầu hết trong số họ là kỹ sư. Hàng năm, nhiều sinh viên quốc tế và các nhà khoa học đến trường để được hưởng lợi từ các khóa học chất lượng cao và cơ sở vật chất tuyệt vời, cả hai đều được công nhận ở cấp độ quốc tế.

Đại học RWTH Aachen đang trong quá trình phát triển từ một trường bách khoa thành một trường đại học kỹ thuật liên ngành, tích hợp. Trọng tâm kỹ thuật của trường được phối hợp lỏng lẻo với khoa học tự nhiên và y học; nghệ thuật, khoa học xã hội và kinh tế, cấu trúc liên kết với các ngành học cốt lõi, cũng đóng góp đáng kể vào hồ sơ giảng dạy và nghiên cứu của trường. Với 260 viện trong chín khoa, RWTH Aachen nằm trong số các tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu của châu Âu. 45.377 học sinh trong 157 khóa học đã được đăng ký trong học kỳ mùa đông 2017/18, bao gồm 9.651 sinh viên quốc tế đến từ 125 quốc gia. Giảng dạy tại Đại học RWTH Aachen là định hướng ứng dụng đầu tiên và quan trọng nhất.

Sinh viên tốt nghiệp của nó do đó được tìm kiếm sau khi giám đốc điều hành cơ sở và các nhà lãnh đạo trong kinh doanh và công nghiệp. Bảng xếp hạng quốc gia và đánh giá quốc tế chứng thực khả năng đánh dấu của các sinh viên tốt nghiệp RWTH để xử lý các nhiệm vụ phức tạp, giải quyết vấn đề một cách tích cực trong công việc nhóm và đảm nhận vai trò lãnh đạo.

Do đó, không ngạc nhiên khi một trong năm thành viên hội đồng quản trị của các nhóm công ty Đức đã học tại Đại học RWTH Aachen. Công việc của các trung tâm nghiên cứu của RWTH Aachen đang hướng tới các nhu cầu hiện tại của ngành công nghiệp. Điều này dẫn đến nhiều phát triển được cấp bằng sáng chế và sử dụng. Các trung tâm năng lực của Đại học RWTH Aachen đạt được chủ đề rất hiệu quả, sự cộng tác giữa các giảng viên trong các mạng liên ngành trong khi duy trì một mức độ chuyên môn hóa cao và sự khác biệt trong các lĩnh vực chủ đề riêng biệt.

Thông qua mạng lưới, trường đang nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường giáo dục quốc tế và thúc đẩy sự hấp dẫn của nó đối với sinh viên có trình độ cao và có năng lực cao trong và ngoài nước.

TỔNG QUAN

RWTH Aachen University là trường đại học công nghệ lớn nhất ở Đức và là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất Châu Âu. Nó hiện có hơn 45.000 sinh viên theo học, hầu hết trong số họ là kỹ sư. Hàng năm, nhiều sinh viên quốc tế và các nhà khoa học đến trường để được hưởng lợi từ các khóa học chất lượng cao và cơ sở vật chất tuyệt vời, cả hai đều được công nhận ở cấp độ quốc tế.

Đại học RWTH Aachen đang trong quá trình phát triển từ một trường bách khoa thành một trường đại học kỹ thuật liên ngành, tích hợp. Trọng tâm kỹ thuật của trường được phối hợp lỏng lẻo với khoa học tự nhiên và y học; nghệ thuật, khoa học xã hội và kinh tế, cấu trúc liên kết với các ngành học cốt lõi, cũng đóng góp đáng kể vào hồ sơ giảng dạy và nghiên cứu của trường. Với 260 viện trong chín khoa, RWTH Aachen nằm trong...

Tin xem nhiều