Scuola Normale Superiore di Pisa

Piazza dei Cavalieri, 7, Pisa, 56126, Italy
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#161

ARWU Ranking

#501

Average Fees (USD)

15,264

Total Students

0

TỔNG QUAN

Scuola Normale Superiore ở Pisa là một trung tâm giảng dạy và nghiên cứu do Napoleon thành lập vào năm 1810 như là một chi nhánh của École Normale Supérieure ở Paris. Các giáo sư, nhà nghiên cứu và sinh viên đều làm việc cùng nhau như một, trong lớp học và phòng thí nghiệm, phát triển các hoạt động văn hóa và các sáng kiến ​​thử nghiệm.

Hoạt động này được thực hiện ở hai khoa, Khoa Nghệ thuật và Khoa Khoa học, và ở hai cấp độ, đại học và Các nguồn tài nguyên lớn nhất của Scuola Normale là chất lượng của học sinh. Được lựa chọn về công đức chỉ thông qua các kỳ thi cạnh tranh và phỏng vấn, sinh viên sống trong các khu dân cư hoàn toàn miễn phí, và làm theo nghiên cứu của sinh viênvới một phản ứng tổng hợp tự nhiên, nghiên cứu, phân tích chuyên sâu và trực giác.

Scuola Normale Superiore di Pisa là một viện công cho giáo dục đại học với các tính năng độc đáo: lựa chọn sinh viên độc quyền dựa trên công đức, bài học trên cơ sở hội thảo, giảng dạy và nghiên cứu sâu sắc gắn bó, cuộc sống đại học tích hợp và khuyến khích trao đổi quốc tế dựa trên Mô hình giáo dục đại học châu Âu.

Ở Pisa, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên sống trong cùng một không gian, với các hoạt động giảng dạy và phòng thí nghiệm, các sự kiện văn hóa và các sáng kiến ​​thử nghiệm đang diễn ra trong một khu vực duy nhất. Có hai loại khóa học: khóa học đại học và khóa học tiến sĩ. Hoạt động giảng dạy được phân phối trong ba cấu trúc học thuật: Khoa Nhân văn, Khoa Toán học và Khoa học Tự nhiên và chỉ dành cho khóa học tiến sĩ, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, nằm ở Palazzo Strozzi ở Florence.

Nguồn tài nguyên tuyệt vời của Scuola Normale là chất lượng của học sinh. Được lựa chọn trên cơ sở công đức thông qua một kỳ thi đặc biệt, sinh viên sống trong một hệ thống đại học hoàn toàn miễn phí và theo một quá trình nghiên cứu xoay quanh một kết hợp tự nhiên về kinh nghiệm, nghiên cứu chuyên sâu và những khoảnh khắc trực giác.

TỔNG QUAN

Scuola Normale Superiore ở Pisa là một trung tâm giảng dạy và nghiên cứu do Napoleon thành lập vào năm 1810 như là một chi nhánh của École Normale Supérieure ở Paris. Các giáo sư, nhà nghiên cứu và sinh viên đều làm việc cùng nhau như một, trong lớp học và phòng thí nghiệm, phát triển các hoạt động văn hóa và các sáng kiến ​​thử nghiệm.

Hoạt động này được thực hiện ở hai khoa, Khoa Nghệ thuật và Khoa Khoa học, và ở hai cấp độ, đại học và Các nguồn tài nguyên lớn nhất của Scuola Normale là chất lượng của học sinh. Được lựa chọn về công đức chỉ thông qua các kỳ thi cạnh tranh và phỏng vấn, sinh viên sống trong các khu dân cư hoàn toàn miễn phí, và làm theo nghiên cứu của sinh viênvới một phản ứng tổng hợp tự nhiên, nghiên cứu, phân tích chuyên sâu và trực giác.

Scuola Normale Superiore di Pisa là một viện công cho giáo dục đại học với...

Tin xem nhiều