Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Shanghai Jiao Tong University

800 Dongchuan RD Minhang District, Shanghai, Shanghai, China
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#190

ARWU Ranking

#101

Average Fees (USD)

18,291

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $14,688

  • HỌC PHÍ
  • $3,603

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $18,291

Tin xem nhiều