Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Shanghai Jiao Tong University

800 Dongchuan RD Minhang District, Shanghai, Shanghai, China
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#190

ARWU Ranking

#101

Average Fees (USD)

18,291

Total Students

0

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường Shanghai Jiao Tong University nằm trong top #190 trên thế giới

Tin xem nhiều