Tel Aviv University

PO Box 39040, Tel Aviv 69978, Israel
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

34,636

Total Students

0

TỔNG QUAN

Chỉ trong sáu thập kỷ ngắn ngủi của sự tồn tại, Đại học Tel Aviv (TAU) đã phát triển thành tổ chức học tập và nghiên cứu cao cấp đa dạng, có ảnh hưởng và toàn cầu của Israel. Trường cung cấp 125 trường học và các phòng ban trên khắp quang phổ của khoa học, nhân văn và nghệ thuật; Tổ hợp nghiên cứu và giảng dạy y sinh lớn nhất của Israel; và 130 trung tâm nghiên cứu.

Tại TAU, trường nắm lấy sự theo đuổi của kẻ chưa biết. Giảng viên, sinh viên và sinh viên tốt nghiệp của trường được khuyến khích để thiết lập trí tưởng tượng của họ miễn phí. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà TAU nằm trong số 10 trường hàng đầu trên thế giới để sản xuất những người sáng lập khởi nghiệp thành công, và là nơi đầu tiên ở Israel trong số 100 trường đại học đổi mới hàng đầu trên toàn cầu.

Các hoạt động chính của trường bao gồm việc tạo ra những khám phá trên nhiều lĩnh vực khoa học, nhân văn và nghệ thuật; cung cấp các chương trình đào tạo và nghiên cứu rộng rãi tại 125 trường và các phòng ban.

Giúp bồi dưỡng một hệ sinh thái đổi mới tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và văn hóa; dịch các khám phá thành các sản phẩm thực tế giúp cải thiện chất lượng cuộc sống; thúc đẩy sự lãnh đạo xã hội thông qua các chương trình làm giàu và tiếp cận cộng đồng; và hợp tác với các đối tác học tập, công nghiệp và chính phủ trên toàn quốc và toàn cầu.

TAU cũng điều hành hàng chục chương trình học bổng giúp tăng cường tiếp cận giáo dục đại học đẳng cấp thế giới cho những người Israel trẻ tuổi từ các thành phố xa xôi và kinh tế và các nhóm thiểu số, cũng như cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển ở châu Phi, Đông Âu và châu Á.

TỔNG QUAN

Chỉ trong sáu thập kỷ ngắn ngủi của sự tồn tại, Đại học Tel Aviv (TAU) đã phát triển thành tổ chức học tập và nghiên cứu cao cấp đa dạng, có ảnh hưởng và toàn cầu của Israel. Trường cung cấp 125 trường học và các phòng ban trên khắp quang phổ của khoa học, nhân văn và nghệ thuật; Tổ hợp nghiên cứu và giảng dạy y sinh lớn nhất của Israel; và 130 trung tâm nghiên cứu.

Tại TAU, trường nắm lấy sự theo đuổi của kẻ chưa biết. Giảng viên, sinh viên và sinh viên tốt nghiệp của trường được khuyến khích để thiết lập trí tưởng tượng của họ miễn phí. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà TAU nằm trong số 10 trường hàng đầu trên thế giới để sản xuất những người sáng lập khởi nghiệp thành công, và là nơi đầu tiên ở Israel trong số 100 trường đại học đổi mới hàng đầu trên toàn cầu.

Các hoạt động chính của trường bao gồm việc tạo...

Tin xem nhiều