Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Tomsk Polytechnic University

30 Lenin Avenue, Tomsk, 634050, Russian Federation
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#501

ARWU Ranking

#901

Average Fees (USD)

11,184

Total Students

9,682

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $8,184

  • HỌC PHÍ
  • $3,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $11,184

Tin xem nhiều