Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

Tomsk Polytechnic University

30 Lenin Avenue, Tomsk, 634050, Russian Federation
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#501

ARWU Ranking

#901

Average Fees (USD)

11,184

Total Students

9,682

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

Tin xem nhiều