University College London - UCL

Gower Street, London, WC1E 6BT, UK
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#14

ARWU Ranking

#17

Average Fees (USD)

88,000

Total Students

0

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, học bổng của trường University College London - UCL có các loại sau:

Tên học bổng

Giá trị học bổng

Đối tượng

Ngày hết hạn
Access Opportunity Scholarship

$14,500

Tất cả

Hàng năm
Alumni Scholarship

$13,000

Tất cả

Hàng năm
Apolitical-STEaPP Scholarship

$13,000

Tất cả

Hàng năm

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, học bổng của trường University College London - UCL có các loại sau:

Tên học bổng

Giá trị học bổng

Đối tượng

Ngày hết hạn
Access Opportunity Scholarship

$14,500

Tất cả

Hàng năm
Alumni Scholarship

$13,000

Tất cả

Hàng năm
Apolitical-STEaPP Scholarship

$13,000

Tất cả

Hàng năm

Tin xem nhiều