Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

University of Antwerp

Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgium
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#201

Average Fees (USD)

23,437

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $15,756

  • HỌC PHÍ
  • $7,681

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $23,437

Tin xem nhiều