Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

University of Auckland

Private Bag 92019, Auckland, 1142, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#201

Average Fees (USD)

37,924

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $18,924

  • HỌC PHÍ
  • $19,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $37,924

Tin xem nhiều