Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

University of Auckland

Private Bag 92019, Auckland, 1142, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#201

Average Fees (USD)

37,924

Total Students

0

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường University of Auckland nằm trong top #201 trên thế giới

Tin xem nhiều