Điểm thi THPT Quốc gia 2019 Điểm chuẩn Đại học

University of Canterbury

Private Bag 4800, Christchurch 8140, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#301

ARWU Ranking

#401

Average Fees (USD)

33,767

Total Students

12,492

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $17,267

  • HỌC PHÍ
  • $16,500

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $33,767

Tin xem nhiều